“Lu russu di l’astrattu”

|
L’appuntamento del sabato con i versi di Giovanni Salvo

Giovanni Salvo

LU RUSSU DI L’ASTRATTU

*^*^*^*

Tanti dicini, scurri la me vita

mancu li cuntu cchiu’ cu li me ita

Passanu li jorna, tutti ‘ncatina

cala lu scuru, poi arre’ matina

Nascivu a lu tempu di li carusi

ca a li paracca scippavamu li busi

Jochi allegri ‘nmezzu li strati

cu nenti passavanu li jurnati

Causi curti e  picciliddri vastasi

la primavera a futtiri cirasi

Palluna di coriu, stricati di sivu

la rocca  ‘ntesta tirata ppi currivu

Mi piaci ricurdari la carrella

li roti a pallini e la stratella

La Za’ Cuncittina d’intra lu curtigliu

ca cu vuci forti chiamava  lu so figliu

Li tili fora, lu russu di l’astrattu

La resca di latu, tutta ppi’ lu gattu

Li centu liri dati di me nannu

a lu circulu assittatu tuttu l’annu

Fazzuletta sarbati d’intra li punza

lu chiantu e l’antica usanza

Li taschi di li vecchi, li scraccati

‘ncapu lu nivuru di li duri basulati

La caggia di lignu di lu zzi’ Caliddru

unni d’intra cantava lu cardiddru

Lu muru scrucchiuliatu senza jssu

cu ‘ncapu lu chiovu di lu crucifissu

Lu caudu e lu circu sutta l’alcova

‘nda la brascera mi cuciva l’ova

Li ‘nguliati di me zia Pippina

la cascia cu lu crivu e la farina

Zuccaru ‘nzemi a cafe’ macinatu

era lu scialu di lu me palatu

Li carameli di la barraccheddra

e lu surrisu di nna’ picciutteddra

L’amici, li mangiati, lu schiticchiu

li festi e li ballati di scantricchiu

Nuttati tra la chiazza e la batia

a Regalpetra  passa’  accussi’ la vita mia.

Altri articoli della stessa

One Response to “Lu russu di l’astrattu”

  1. Avatar

    Pino Venturino Rispondi

    15/08/2020 a 12:33

    PROSITA VERU !

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *